فیبر آرامید

راه حل تودرتوی خودکار

فیبر آرامید

  • فیبر آرامید با استحکام بالا و مقاومت عالی در برابر حرارت/شعله

    فیبر آرامید با استحکام بالا و مقاومت عالی در برابر حرارت/شعله

    NOMEX® و KEVLAR® پلی آمیدها یا آرامیدهای معطر هستند که توسط DuPont ساخته شده اند.اصطلاح آرامید از کلمه آروماتیک و آمید (آروماتیک + آمید) گرفته شده است که پلیمری است با پیوندهای آمیدی زیادی که در زنجیره پلیمری تکرار می شوند.بنابراین در گروه پلی آمید دسته بندی می شود.

    حداقل 85 درصد از پیوندهای آمیدی آن با حلقه های معطر متصل است.دو نوع اصلی آرامیدها وجود دارد که به متاآرامیدها و پاراآرامیدها تقسیم می شوند و هر یک از این دو گروه دارای خواص متفاوتی نسبت به ساختار خود هستند.

برنامه های کاربردی اصلی

روش های اصلی استفاده از سیم تکنوفیل در زیر آورده شده است