تولید کننده سیم آهنی

Bonsing تولید کننده سیم فلزی با محتوای کربن کم و متوسط ​​است

An شرکت بین المللیبا یک
تعهد به سفارشی سازی

Bonsing اولین تولید منسوجات خود را در سال 2007 آغاز کرد. تمرکز ما بر تبدیل رشته های فنی از ترکیبات آلی و معدنی به محصولات نوآورانه و فن آوری است که در زمینه های خودروسازی، صنعتی و هوانوردی کاربرد دارند.

در طول سال های گذشته ما تخصص منحصر به فردی را در زمینه پردازش رشته ها و نخ ها در انواع مختلف کسب کرده ایم.با شروع از بافندگی، ما دانش را در فرآیندهای بافندگی و بافندگی گسترش و گسترش داده ایم.این ما را قادر می‌سازد تا طیف گسترده‌تری از منسوجات نوآورانه را بگنجانیم.

برنامه های کاربردی اصلی

روش های اصلی استفاده از سیم تکنوفیل در زیر آورده شده است